William Boothstraat 2
8861 TL Harlingen
tel: 0517 - 769000
KvK Friesland: 56207883


Welkom op de website van Wild ICT

Wild ICT richt zich op het verzorgen van systeembeheer- en automatiseringsdiensten voor het MKB in noord-west Friesland.

Naast het verrichten van werkzaamheden op afroepbasis kunnen wij het volledige ICT beheer voor een opdrachtgever verzorgen.