William Boothstraat 2
8861 TL Harlingen
tel: 0517 - 769000
KvK Friesland: 56207883


Privacybeleid

Wild ICT onderschrijft uw recht op privacy op het web en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen.

1. Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina's die op www.wildict.nl zijn ondergebracht. Het beleid geldt echter niet voor pagina's van andere bedrijven en organisaties waarvan links op onze site kunnen voorkomen en die mogelijk een ander privacybeleid voeren.

2. Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via e-mail of webformulieren. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Wij doen er ook alles aan om gebruikersinformatie off line te beschermen. Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van een specifieke taak (bijvoorbeeld servicepersoneel).

3. Maillijsten en andere persoonsgebonden gegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Wild ICT verschaft andere bedrijven en organisaties op generlei wijze toegang tot zulke lijsten.

4. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.